Våra avdelningar

Foto: Claudia Fried

Ribby förskola består av sammanlagt 7 avdelningar med öppna ljusa rum med inspirerande miljöer och material. Avdelning Fröet, Lövet, Kvisten och Grenen har barn i åldrar 1-3 år. Avdelningarna Stammen, Roten och Kronan har barn i ålder 3-5 år.

Miljöerna och matrialen är anpassade efter barnen och de olika åldrarna. De är inredda med "små" stationer/miljöer och materialet är anpassat för locka barnen till ett utforskande och lärande som sätter igång deras kreativitet och fantasi tillsammans med kompisar och pedagoger.

Miljöerna är planerade för att barnen själva eller med stöd av pedagog ska kunna ta fram material som väcker deras intresse.

Tillsammans med pedagogerna utforskar barnen utifrån olika projekt i samspel med t ex lera, måla, rita, bygga, dansa och de analoga och digitala verktygen. Att arbeta i projekt är en central mötespunkt för barnen och finns med under hela dagen.

Lek, samspel och värdegrund är en viktig del i den dagliga verksamheten och genomsyrar alla vår aktiviteter. Miljöerna och materialen är skapade för självständighet men också för att ge utmaningar och vidareutveckling.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2021