Vår förskola

Ribby förskola - lekande barn Ribby förskola - lekande barn Foto: Claudia Fried

Ribby förskola ligger i området Västerhaninge och består av 7 avdelningar och har 2  gårdar. På förskolan finns även en stor ateljé, lekhall och i vår matsal äter vi gemensamt av den goda maten som tillagas i vårt kök.

Vår vision

Vi ska bidra till att stärka barnets självkänsla och självförtroende till hållbarhet så att man kan gå ut i världen, med tilltro till sin och andras förmåga, att ständigt skaffa sig adekvat kunskap för att kunna påverka på såväl individ-, grupp-, organisations-, samhälls-, som internationell nivå. På detta sättet påverka för ett hållbart liv för alla inom de gränser UNIVERSUM sätter.

Titta på filmen Vår vision Tungelsta och Västerhaninges kommunala förskolor

Vi utgår ifrån FN's rättigheter och hela barnkonvention

Vi på Tungelsta och Västerhaninges kommunala förskolor utgår ifrån FN's rättigheter och hela FN's barnkonvention. Vi trycker särskilt på artikel 29, "Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till:

a) Utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga;

b) Utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt för de principer som uppställts i Förentanationernas stadgar;

c) Utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet,eget språk och egna värden, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig från barnets egen;

d) Förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar;

e) Utvecklar respekt för naturmiljö..."

Senast uppdaterad: 9 augusti 2021